นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานมอบรางวัล โครงการ “GSB สุดยอด SMEs Start Up ตัวจริง” ภายใต้ Concept “SME Start Up wow! ทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริง” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ร่วมสร้างสรรค์ผลงานธุรกิจพิชิตเงินทุนรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมถึง 10 สิงหาคม 2561 มีผลงานส่งเข้าประกวด 1,028 ผลงาน ขณะนี้โครงการได้ประกาศ ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Space Walker ด้วยผลงานอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีระบบพยุงน้ำหนัก(Dynamic Body Weight Support)
ได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Bioform ได้รับเงินทุน ประเดิม 500,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Liluna ได้รับทุนประเดิม 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 7 ทีมได้รับเงินทุนประเดิมทีมละ 100,000 บาท รางวัลสุดยอด Prototype 3 ทีม ได้รับทุนประเดิมทีมละ 50,000 บาท และผลงานสุดยอด Idea 3 ทีม ได้รับทุนประเดิมทีมละ 30,000 บาท ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

สำหรับโครงการ ประกวด GSB สุดยอด SMEs startup ตัวจริง เป็นโครงการส่งเสริม startup ตามนโยบายของธนาคารออมสิน สนับสนุน นโยบายส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น Start Up ให้เป็นนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสิน จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย