นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนแม้ชื่อจะไม่ใช้โครงการประชานิยม แต่ถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดแล้ววิธีการดำเนินโครงการไม่แตกต่างจากโครงการประชานิยม ซึ่งข้อดีคือ ทำให้ประชาชนระดับล่างมีโอกาสได้รับการดูแลจากภาครัฐ แต่ข้อเสียคือ ภาครัฐต้องลงทุนโดยงบประมาณจำนวนมาก โดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อความเสียหายของงบประมาณว่า คุ้มค่าและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่

“มีโครงการหนึ่งที่จ.นครนายก ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเดียวกันร่วมทำโครงการน้ำดื่มชุมชน นำงบประมาณหมู่บ้านละ 2 แสนมาร่วมกันทำโครงการ แต่โครงการมีข้อติดขัดต่างๆ แล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้ลงไปตรวจสอบความคืบหน้าเพื่อเข้าไปอำนวยความสะดวกโครงการนี้ สุดท้ายก็ค้างอยู่เช่นนั้นมา ร่วม 2 ปีกว่าแล้ว ดังนั้นโครงการไทยนิยมฯ จะไม่มีทางสำเร็จได้เลยหากเจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลควรเข้าไปแก้ไข อย่าปล่อยให้โครงการของประชาชนต้องค้างคา สุดท้ายก็จะไม่มีใครได้ประโยชน์