ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า สำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันอยู่ในขั้นการหารือระหว่าง กทม.และกรมศิลปกร เกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์และแบบการก่อสร้าง เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกันที่จะก่อสร้างช่วงที่ 1 ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทานสามเสน ระยะทางประมาณ 2.99 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม เริ่มจากสะพานพระราม 7 ถึง คลองบางพลัด ระยะทาง 3.20 กิโลเมตร จากทั้งหมด 4 ช่วง
ทั้งนี้ เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็น ประเมินผลกระทบด้านต่างๆ จากนั้นจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือน พ.ค.62 เป็นอย่างช้า โดย พล.อ.ประวิตร มั่นใจว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของ กทม.จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กทม. , กระทรวงมหาดไทย , กรมศิลปกร และกรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการให้เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเดือน พ.ค.62 เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว