นายไทกร พลสุวรรณ อดีตแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกระแสเพลง ‘ประเทศกูมี’ ที่มีเนื้อหาเสียดสีรัฐบาลและสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน โดยระบุว่า “เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า..?
ประเทศไม่ใช่ของรัฐบาล..!!
เผด็จการอย่าตีขุมว่ารัฐบาลคือประเทศ เพราะองค์ประกอบของรัฐชาติหรือประเทศยุคสมัยใหม่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ
(1)ดินแดน
(2)ประชาชนพลเมือง
(3)รัฐบาลหรือคณะผู้บริหารประเทศ
องค์ประกอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงของรัฐชาติสมัยใหม่คือ ดินแดนและประชาชน ส่วนรัฐบาลหรือคณะผู้บริหาร มาแล้วก็ไป เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และรูปแบบระบอบการปกครอง หากปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนก็จะเป็นผู้เลือกผู้ปกครองหรือรัฐบาล,ผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำประเทศ ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นวาระๆไป หากเป็นระบอบเผด็จการประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาล,ผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำประเทศ พวกเผด็จการจะคัดเลือกกันเองประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ

ในกรณีเพลงแร๊พ”ประเทศกูมี”ได้เผยแพร่ออกไปแล้วมีตัวแทนรัฐบาลออกมาแสดงความเสียใจที่เยาวชนแต่งเพลงนี้ โดยกล่าวว่าคนที่เสียหายที่สุดไม่ใช่รัฐบาล แต่คือประเทศไทยนั้น ถือเป็นความเข้าใจผิด เพราะประเทศไม่เสียหายจากการแต่งเพลงหรือการออกมาพูดความจริงของประชาชนในชาติ แต่ประเทศจะเสียหายเพราะรัฐบาลทำให้เสียหาย บริหารประเทศผิดพลาด มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ใช้อำนาจที่รัฐบาลมีอยู่อำนวยให้เกิดความยุติธรรมความเป็นธรรมในสังคม ริดรอนสิทธิเสรีภาพ สร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในประเทศแบบรวยกระจุกจนกระจาย ฯลฯ สาธยายไม่หมด ยิ่งเป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาแล้ว ยิ่งเป็นความชอบธรรมของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์ ต่อว่า ทักท้วง เพื่อบอกให้รัฐบาลทราบว่า เรื่องที่รัฐบาลทำและไม่ทำ ทำให้ประชาชนเสียหาย เมื่อประชาชนเสียหายประเทศชาติก็จะเสียหาย เสียหายจากการกระทำของรัฐบาล

ยิ่งพยายามหาทางเอาผิดกับผู้แต่งเพลง,ผู้ร้องเพลงและผู้เผยแพร่เพลง ยิ่งจะทำให้ประเทศเสียหาย ประเทศกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนในสายตาของนานาอารยประเทศ เพราะการแต่งเพลงไม่ใช่อาชญากรรม ผู้ร้องเพลงไม่ใช่อาชญากร
ดังนั้นควรเลิกวาทกรรมโฆษณาชวนเชื่อที่ไร้เหตุผลเสียที กลับมาดูตัวเองว่า ปกครองประเทศมาเกือบ 5 ปี สร้างความเสียหายให้กับประเทศไปเท่าไหร่แล้ว..!!”

เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า..?ประเทศไม่ใช่ของรัฐบาล..!!เผด็จการอย่าตีขุมว่ารัฐบาลคือประเทศ…

โพสต์โดย ไทกร พลสุวรรณ เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018