​ พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะรองโฆษก สตม.เปิดเผยว่า พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 ได้เปิดแผน “น่านฟ้า 13/61″ รองรับสถานการณ์ตรวจผู้โดยสารในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น เพื่อเร่งสนองนโยบายเชิงรุก ในการดูแลอำนวยความสะดวกการตรวจหนังสือเดินทางแก่ผู้โดยสารไทยและต่างชาติ ในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น ที่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ตามนโยบาย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม.ที่สั่งการให้ ตม.ทุกแห่ง ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในประเทศ โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลวันหยุดยาว ที่จะมาถึง ปลายปี

สาระสำคัญของ แผน”น่านฟ้า13/61” มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาในช่วงที่มีเที่ยวบินลงพร้อมกันต่อเนื่องหนาแน่น ตามสภาพการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน ไม่น้อยกว่าปีละ 10% ในขณะที่พื้นที่ช่องตรวจหนังสือเดินทางมีจำกัด โดยขับเคลื่อนแผนทั้งด้านกำลังพล ด้านการบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านเทคโนโลยีพ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี

โดยเฉพาะการบูรณาการกำลังพลเสริมจากจนท ตม ขาเข้า ขาออก ฝ่ายธุรการ และฝ่ายสืบสวน ของทุกด่าน ให้เหมาะสมกับสภาพเที่ยวบินของแต่ละสนามบิน รวมถึงการจัดกำลังลงช่องตรวจเต็มอัตรา เมื่อปริมาณผู้โดยสารเริ่มอยู่ในระดับ 50% ของพื้นที่ ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับ สายการบิน และ การท่าอากาศยาน AOT ในการช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจ และดูแลช่วยเหลือการแจกจ่าย กรอกข้อมูล ใบ Immigration card แก่ชาวต่างชาติไว้ก่อนด้วย

คาดการณ์ว่า การปฏิบัติตามแผนดังกล่าว จะสามารถระบายผู้โดยสารทั้งเข้าและออกประเทศ ได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่เกิดช่องว่างให้เป็นโอกาสของกลุ่มภัยคุกคามต่างๆตามมาตรการความมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ตม.ทุกประเทศ และสถานการณ์จะดีขึ้นหลังการเปิดรับ จนท.ตม.เพิ่มขึ้น ตามนโยบาย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม.ในระยะเวลาอันใกล้

นอกจากนั้น พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 ได้จัดทีมสุ่มตรวจการปฏิบัติของ ตม.ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะที่ ตม.ดอนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งพบว่า นักท้องเที่ยวชาวจีน ได้กล่าวชื่นชม โดยได้บันทึกคลิป เป็นหลักฐาน และจะลงสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อคิดเห็น มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป