“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,165 คน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับเพจ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยสรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร?กรณี “เพจ นายกฯ” ที่ได้เปิดช่องทางสื่อสารกับประชาชนทั้ง Facebookเว็บไซต์Twitter Instagram
อันดับ1 เป็นการหยั่งเสียง วัดความนิยม หวังผลทางการเมือง 42.75%
อันดับ2 มีทั้งกระแสตอบรับที่ดีและคัดค้าน 24.67%
อันดับ3 เป็นสิทธิของนายกฯทุกคนสามารถมีได้ในโลกยุคออนไลน์ 23.47%
อันดับ4 ได้เห็นความเคลื่อนไหวการทำงานของนายกฯเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาพูดคุย 18.80%
อันดับ5 อยากให้นายกฯ เป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ใช่คนอื่นตอบให้ 14.49%

2. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเปิด “เพจ นายกฯ”
อันดับ1 สามารถติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆได้สะดวก รวดเร็ว 51.60%
อันดับ2 มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด และความต้องการของประชาชน 30.55%
อันดับ3 รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว เห็นการทำงานของนายกฯ 23.01%
อันดับ4 น่าจะได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นคนที่เล่นโซเชียล คนที่สนใจและติดตามข่า 17.03%

3. ประชาชนคิดว่าการเปิด“เพจ นายกฯ” เป็นการหาเสียงหรือไม่
อันดับ1 เป็นการหาเสียง 42.92% เพราะ ใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผลงานของนายกฯ ให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อสร้างคะแนนนิยมฯลฯ
อันดับ2 ไม่แน่ใจ 40.17% เพราะ ขึ้นอยู่กับเจตนาและความตั้งใจในการเปิดเพจของตัวท่านมีหลายกระแสที่โยงไปเรื่องการเมือง
อันดับ3 ไม่เป็นการหาเสียง16.91% เพราะ นายกฯ ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาจเพียงต้อ การปรับปรุงการทำงาน และสื่อสารกับประชาชนโดยตรง ฯลฯ

4. พล.อ.ประยุทธ์ควรวางตัวอย่างไร?ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้า
อันดับ1 เป็นกลาง ยุติธรรม ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 39.45%
อันดับ2 ตั้งใจทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จนกว่าจะหมดวาระ 34.12%
อันดับ3 เดินหน้าตามโรดแมป สานต่องานตามนโยบายที่วางไว้ 20.90%
อันดับ4 ใจเย็นควบคุมอารมณ์ไม่ดุ ไม่หงุดหงิด รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย 18.76%
อันดับ5 สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล จัดการเรื่องการเลือกตั้งให้ 15.57%