นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แถลงการณ์ เรื่อง คัดค้านอนุมิลค์บอร์ดจัดสรรนมโรงเรียนโดยไม่ลงโทษผู้ฝ่าฝืนประกาศ โดยมีเนื้อหาใจความว่า ตามที่ประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (2) (4) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2551 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ออกประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดสรรนมที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มฟรีนั้น 

สำหรับการจัดสรรในภาคเรียนที่ 2/2561 นี้จะมีปริมาณน้ำนมที่จะต้องมีการจัดสรรให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 1,167.708 ตัน/วัน โดยมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมยื่นขอสิทธิจำหน่ายจำนวน 1,328.185 ตัน/วัน ซึ่งเกินไปกว่าโควต้า 158,185 ตัน/วัน ทำให้เกิดการวิ่งเต้นใช้กำลังภายในสารพัดที่จะทำให้สหกรณ์/ศูนย์รวบรวมนม/หจก./หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรเป็นของตนให้มากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณ์ตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแต่อย่างใด โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมยื่นสิทธิจำหน่าย 5-10 ตัน/วัน (25,000-50,000 กล่อง/ถุง/วัน) แต่มีประวัติการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมภาคเรียนที่ 1/2561 จะต้องถูกปรับลดสิทธิจากที่ยื่นลงร้อยละ 10 ด้วย

แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมนม/หจก./หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ยื่นขอสิทธิไว้รวม 64 องค์กร โดยที่ไม่นำหลักเกณฑ์ประวัติการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมภาคเรียนที่ 1/2561 มาพิจารณาแต่อย่างใด ทำให้สหกรณ์โคนมฯบางแห่งย่าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ที่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนประกาศฯเมื่อภาคเรียนที่ 1/2561 ยังคงได้รับการจัดสรรสิทธิเต็มจำนวนตามที่ยื่นขอ ไม่ได้ถูกปรับลดสิทธิลงแต่อย่างใด โดยเฉพาะกรณีนมบูดที่เป็นข่าวอื้อฉาว ในโรงเรียนไผทอุดมศึกษาย่านหลักสี่ กทม.เป็นต้น

กรณีดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าการใช้อำนาจในการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/561 ของคณะอนุกรรมการฯ มีความไม่ชอบมาพากล และ อสค.มีการเร่งรีบเรียกประชุมเพื่อจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการนมโรงเรียนในวันที่ 22-23 ต.ค.นี้ที่ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมการมิลค์บอร์ดยังไม่อนุมัติแต่อย่างใด ดังนั้น สมาคมฯจึงจะนำความไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการมิลค์บอร์ดซึ่งคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมกันในวันพุธที่ 24 ต.ค.2561 นี้เวลา 9.00 น.ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก โดยสมาคมฯจะขออนุญาตเข้าสังเกตการณ์/สอบถามในการประชุมดังกล่าวด้วย และหากคณะกรรมการมิลค์บอร์ดไม่ใช้อำนาจในการสั่งทบทวนการจัดสรรโควตาให้เกิดความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สมาคมฯจะนำความขึ้นฟ้องร้องต่อศาลต่อไป