พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบช.ภ.9 รรท.รอง ผบช.น. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.

 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช

 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช

 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช

 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช