พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม พร้อมปลัดกระทรวงกลาโหม มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 12 (ADMM) และร่วมประชุม รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 5 (ADMM – Plus) ระหว่าง 18 – 20 ต.ค.61 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้หารือร่วมกันถึง แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน ต่อจากนั้น จะร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ กับ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแต่ละประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น ก่อนที่จะประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ทั้ง 8 ประเทศ หลังจากนั้น จะกระทำพิธีส่งมอบการเป็นประธานการประชุม รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนและการประชุม รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา จากสิงคโปร์ ให้กับประเทศไทย ซึ่งไทยจะมีบทบาทนำและทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 62

นอกจากนั้น. พล.อ.ประวิตร ยังมีกำหนดการพบหารือทวิภาคี กับ พล.อ. Mattis รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา , Hon. Ron Mark รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศนิวซีแลนด์ , ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการทหาร ระหว่างกระทรวงกลาโหมแต่ละประเทศด้วย