นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กล่าวว่า ในช่วงก่อนเลือกตั้ง 3-4 เดือนนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือรัฐบาลหรือคสช.ต้องถือโอกาสเอาวาระนี้เป็นธงนำการปฏิรูป ในด้านการเมืองตามแผนปฏิรูปให้เห็นเป็นประจักษ์ในการเลือกตั้งครั้งแรก คือ

1. ต้องทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นการเลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปฏิรูปประเทศ บ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่อยู่ที่การเลือกตั้งครั้งนี้ ทุกเสียงแห่งการเลือกตั้งคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง กกต.และรัฐบาลต้องร่วมกันปลุกเร้าสร้างกระแสให้กระหึ่มไปทั้งประเทศตลอดระยะเวลา 3-4 เดือน ทุกกลุ่มทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องตื่นตัวไปด้วยการเลือกตั้ง เป็นมหกรรมของประเทศที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจ มีความคึกคะนองในหัวใจที่จะไปเลือกตั้ง เสมือนงานลอยกระทง งานปีใหม่ งานสงกรานต์ ที่ไหนๆก็มีแต่การพูดคุยถึงการเลือกตั้ง สื่อต่างๆก็กระพือโหม ทั้งปลุกเร้าสร้างกระแสทำให้คนตื่นตัวไปพร้อมๆกัน

2. โดยเฉพาะคนที่มีสิทธิจะไปเลือกตั้งครั้งแรกหรือคนที่ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยต้องมีความรู้สึกว่าคราวนี้ไม่ไปเลือกตั้งจะเสียคน เสียของและเสียโอกาสอย่างสำคัญของชีวิต คนหนุ่มคนสาว นิสิตนักศึกษา ต้องออกมาเลือกตั้งกันให้มากๆ แล้วถ่ายรูปอวดกันว่าไปใช้สิทธิมาแล้ว ใครไม่ไปใช้สิทธิ น่าอาย ตกยุคตกสมัย ให้ทุกคนอวดกันแข่งกันในการไปเลือกตั้งให้เป็นกระแสในโซเชียล

3. ต้องให้ทุกคนในประเทศรู้สึกรังเกียจขยะแขยงต่อการเลือกตั้งที่ทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นเรื่องที่กกต.จะต้องรณรงค์อย่างแรงให้ทุกคนเห็นว่าการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นเป็นอันตรายของประเทศและเป็นสิ่งเลวร้ายในระบอบประชาธิปไตย ใครที่กระทำการดังกล่าวต้องถูกปฏิเสธจากสังคม ทั้งบุคคลดังกล่าวไม่ควรจะได้รับเกียรติจากประชาชน แม้จะได้รับเลือกตั้งมาก็ตาม ต้องถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในระบอบประชาธิปไตย

4. ทั้งรัฐบาลและกกต.รวมทั้งส่วนราชการทั้งมวลต้องทำงานเชิงรุก สกัดกั้นไม่ให้คนทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงขยับตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ต้องถูกสกัดกั้นทุกวิถีทาง ทำลายกระบวนการทุจริตในการเลือกตั้งให้สิ้นซากด้วยการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ทั้งต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสของการทุจริตการเลือกตั้ง ใช้วิธีการทุกอย่างที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมให้จงได้ด้วยมาตรการที่กระชับฉับไว รวดเร็วและรุนแรงด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

“ถ้ากกต.และรัฐบาลทำได้อย่างนี้ จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นการปฏิรูปทางการเมือง และจะเป็นจุดก่อกำเนิดเกิดการปฏิรูปในหลายๆด้าน เพราะถ้าการเมืองดี ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาด้วยความสุจริต ก็จะทำให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ก็จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง มีการสานต่อและทำการปฏิรูปตามแผนที่รัฐบาลและคณะปฏิรูปด้านต่างๆได้วางรากฐานไว้ ให้ทำไปได้อย่างต่อเนื่อง” นายวันชัย กล่าว

นายวันชัย กล่าวในที่สุดว่า ที่ใครโจมตีว่าไม่มีการปฏิรูป การปฏิรูปไม่ได้ไปถึงไหน แต่ถ้ามีการเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งที่ดี มีความสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง คนมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก แค่นี้ก็จะกลบข้อกล่าวหาโจมตีเรื่องการปฏิรูปทั้งหมดไปได้ ถ้าไม่เริ่มต้นจากการเลือกตั้งครั้งนี้ แล้วจะไปเริ่มต้นเมื่อไหร่