ที่วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ รักษาราชการ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พล.ต.ประธาน ทองขุนนา เป็นประธานร่วม พระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะได้เดินทาง นำคณะบุคลที่ต้องอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 2 นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการทำพิธีลาอุปสมบทจำนวน 42 ท่านรวมทั้งทำพิธีปลงผมนาคหมู่โครงการบวชพระนวกโพธิ์

พล.ต.ท.รอย เปิดเผยว่า การอุปสมบทหมู่ครั้งนี้นั้น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน และบุคคลทั่วไป รวมแล้ว 42 ท่าน และได้ทำพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ พระอุโบสถ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันนี้ 10 – 22 ตุลาคม 2561 นี้

สำหรับการจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพระธรรม ในดินแดน ถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป พล.ต.ท. รอย กล่าว

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์