พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ณ ศาลาว่าการกลาโหม ทั้งสองฝ่าย ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ปีนี้ ครอบรอบ 25 ปี โดยแอฟริกาใต้ ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกา

นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ ได้กล่าวขอบคุณ ที่ไทยสนับสนุนแอฟริกาใต้ให้สามารถผ่านความยากลำบากมาโดยตลอด ทั้งนี้ แอฟริกาใต้ก็พร้อมจะสนับสนุนไทยเช่นกัน โดยยินดีเข้ามาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในไทย รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ พร้อมทั้งขอเชิญ พล.อ.ประวิตร เยือนแอฟริกาใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพความร่วมมือด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณแอฟริกาใต้ ที่พร้อมให้การสนับสนุนไทยทั้งการค้า การลงทุนและด้านการทหาร โดยยินดีที่ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร ซึ่งจะขยายผลไปสู่ การซ้อมรบร่วมกัน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนงานข่าวร่วมกันต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแอฟริกาใต้ ที่มีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมากขึ้นที่ผ่านมา โดยยืนยันการดำเนินการตาม Road Map และการจัดการเลือกตั้ง เพื่อการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดองและบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสุข