นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่า “ต้นเหตุวิกฤตของประเทศชาติ เกิดจาก
1 การทุจริต
2 การฉ้อฉล
3 การบิดเบือนการใช้อำนาจและ
4 การไม่นำพาต่อความทุกข์ร้อนของราษฎร 
( บทพระราชปรารภในรัฐธรรมนูญ 2560)
เราทั้งหลายจงช่วยกันตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ว่ามีนโยบายในการแก้ไข วิกฤตของชาติทั้ง 4 ประการนี้บ้างหรือไม่
พรรคใดไม่มีนโยบายนี้ อย่าเสียเวลาไปเลือกครับเสียของ
เพราะถ้ายังไม่คิดแก้ไขสาเหตุของวิกฤตชาติก็ไม่มีทางที่จะฟื้นฟูพัฒนาประเทศชาติได้
เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนไทยทั้ง 70 ล้านคนที่จะต้องร่วมใจสมานฉันท์ร่วมกันแก้ไขปัญหาสาเหตุวิกฤตของชาติให้ได้
เมื่อต้นเหตุของวิกฤติถูกแก้ไขแล้วประเทศจึงจะสามารถฟื้นฟูพัฒนาต่อไปได้”

ต้นเหตุวิกฤตของประเทศชาติ เกิดจาก 1 การทุจริต 2 การฉ้อฉล 3 การบิดเบือนการใช้อำนาจและ 4…

โพสต์โดย Paisal Puechmongkol เมื่อ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018