นายพชร นริพทะพันธุ์ สมาขิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อตวามผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐประกาศเปิดตัวเมื่อวานนี้ (29 ก.ย.) ซึ่งปรากฏให้เห็นรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. จำนวน 4 คน เข้ารับตำแหน่งบริหารในพรรคฯ โดยระบุว่า “ยังจำได้ไหม ? จำได้รึเปล่า ? วันที่ 2 ตุลาคม ปี พศ 2550 อัศจรรย์ คมช ก่อเกิด “พรรคเพื่อแผ่นดิน” เพื่อนำรอยยิ้มกลับสู่สังคมไทย พรรคนี้ไม่ต้องดูด เพราะไทยรักไทย เพื่งถูกยุบ ไม่มีรอยด่างพร้อย เพราะ คมช จัดให้โดยไม่สืบทอดอำนาจตัวเอง สาม ส สมัยนั้นก็ เชี่ยวชาญกว่า สาม ส สมัยนี่ สุวิทย์ คุณกิตติ สุรนันท์ เวชชาชีวะ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ยังไม่รวมถึง ปรีชา เลาหะพงษ์ชนะ พินิจจารุสมบัติ วัฒนาอัศวเหม ไพโรจน์ สุวรรณฉวี สุชาติ ตันเจริญ กูรูการเมืองของเมืองไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลงต่อเนื่อง กับตัวเลข หลักร้อยเสียง – วันเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 ตัวเลขทางการ 21 คน ใข้เวลา 1 ปี พรรคแตก. จบ. DeJaVu กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ที่อิมแพคอรีนา. จำกันได้ไหม ? เขาว่ามนุษย์เรามักติดอยู่กับวงจร เหมือน เกิด แก่ เจ็บ ตาย… บางคนยังไม่วายจะเรียนรู้…

พรรคเพื่อแผ่นดิน

นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรค
นายจิรายุ วสุรัตน์ รองหัวหน้าพรรค
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
นายไชยยศ จิรเมธากร
พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
นายปาน พึ่งสุจริต
นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์
นายมั่น พัธโนทัย
นายศุภรักษ์ ควรหา
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
นายสุรเดช ยะสวัสดิ์
นายกริช กงเพชร
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
นายแวมาฮาดี แวดาโอะ
นายสาคร สุขศรีวงศ์
นายสานิต ว่องสัธนพงษ์
นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์
นายวัชระ พรรณเชษฐ์ เลขาธิการพรรค
นายสันติ สาทิพย์พงษ์ รองเลขาธิการพรรค
นายกัษณ คินิมาน
นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท
นายจีรวงศ์ สนิทวงศ์ชัย
นายนพดล พลซื่อ
นายพูลพล อัศวเหม
นายพิริยะ โตสกุลวงศ์
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
นางมุกดา พงษ์สมบัติ
นายศราวุธ เพชรพนมพร
นายสิทธิชัย จันทร์ธารักษ์
นายอนันต์ แสงวัณณ์
นายวชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ โฆษกพรรค
นางปรียาภา แสงสุรินทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
นางสาวลักษณา การะเกตุ เหรัญญิกพรรค
นายกว้าง รอบคอบ กรรมการบริหารพรรค
นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
นายกุลชร มีสัมฤทธิ์
นายอุดมพร คชหิรัญ
นายโกวิทย์ วัฒนกุล
นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม
นายชาติชาตรี โยสีดา
นายนิมุกตา วาบา
นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์
นายภูวเดช อินทวงศ์
นายมารุต มัสยวานิช
นายวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
นายเวียง วรเชษฐ์
นายสฤษติ์ ประดับศรี
นายสิทธิพร จริยพงษ์
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
นางสุภา เม่นมิ่ง

พรรคพลังประชารัฐ
อุตตม สาวนายนเป็นหัวหน้าพรรค สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค พรชัย ตระกูลวรานนท์ เหรัญญิกพรรค วิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค ส่วนคณะกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งอื่นๆ ประกอบด้วย สุวิทย์ เมษินทรีย์, ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, สุรพร ดนัยตั้งตระกูล, องอาจ ปัญญาชาติรักษ์, กอบศักดิ์ ภูตระกูล, พุทธิพงศ์ ปุณณกันต์, ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์, สรวุฒิ เนื่องจำนงค์, อนุชา นาคาศัย, ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, พงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ, ณพพงษ์ ธีระวร, นฤมล สอาดโฉม, อิทธิพล คุณปลื้ม, วลัยพร รัตนเศรษฐ, วิเชฐ ตันติวานิช, ชาญวิทย์ วิภูศิริ, ชวน ชูจันทร์, กรันต์ สุทธารมณ์ และสันติ กีระนันท์”