นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงที่พรรคฯ วันนี้ว่าในวันพรุ่งนี้ (30 กย.61) ที่พรรคฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาถึงระเบียบพรรคว่าด้วยการลงคะแนนหยั่งเสียงเบื้องต้นเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบดังกล่าวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม และนายอลงกรณ์ พลบุตร มาเข้าร่วมประชุมเพื่อสะท้อนความคิดเห็นถึงกระบวนการหยั่งเสียงด้วย

“พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรค และที่สำคัญสมาชิกพรรคที่ คสช. ได้ออกคำสั่งลิดรอนสิทธิ์ทำให้สิ้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรค จำนวนกว่า 2.5 ล้านคนนั้น ทางพรรคฯ จะให้ได้มีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคในครั้งนี้ด้วย โดยจะมีการกำหนดไว้ในระเบียบพรรคถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียง ประกอบด้วย สมาชิกพรรค ผู้เคยเป็นสมาชิกแต่มิได้แสดงตนความเป็นสมาชิกภายในวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมาตามคำสั่ง คสช. ดังนั้นสมาชิกเหล่านี้จะสามารถมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของพรรคเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยถือว่าบุคคลเหล่านี้คือสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีความผูกพันมาชั่วชีวิตของพวกเขา ดังนั้นการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้จึงให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคน ทั้งที่ยืนยันไปแล้ว และที่มิได้ยืนยันภายในกำหนดระยะเวลาจากคำสั่งลิดรอนสิทธิ์ของ คสช.” นายราเมศกล่าว