ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค โดยระบุว่า “ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง

ก้าวต่อไปของเครือข่ายผู้ใช้แรงงานกว่าสามสิบล้านคน คือร่วมกันผลักดันให้รัฐสวัสดิการ และการปฏิรูปกฎหมายแรงงานเป็นนโยบายหลักของพรรค และผลักดันให้กลายเป็นวาระของประเทศ

วิธีการวันนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค โหวตกำหนดนโยบาย และทิศทางของพรรคด้วยการเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับพรรคที่มีโครงสร้างประชาธิปไตยอย่างพรรคอนาคตใหม่

ดังที่ คุณธนาธร อ.ปิยบุตร คุณพรรณิการ์ได้กล่าวไว้
ถ้ามันสำเร็จก็สำเร็จด้วยคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรา
ถ้ามันจะล้มเหลวก็ให้มันล้มเหลวด้วยพวกเราเองโดยมิต้องกล่าวโทษใคร

ติดตามวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการเข้าเป็นแนวร่วมของพรรคอนาคตใหม่ และบทบาทพลังการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกพรรคที่เป็นประชาธิปไตยแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับพื้นที่ของผู้ใช้แรงงาน

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า