ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุม คสช. ว่าที่ประชุมไม่ได้มีพูดคุยหรือมติใดๆ เกี่ยวกับประเด็นของ ภาพถ่ายของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และประเด็นการออกคําสั่งของหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 ในเรื่องของการขยายเวลาให้พรรคการเมืองดําเนินงานธุรกรรม รองหัวหน้า คสช. กล่าวต่อว่าขณะนี้ไม่ได้ประเมิน สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแต่อย่างใด เป็นเพียงการรับทราบการดําเนินการต่างๆ ทั่วไปในช่วงที่ผ่านมา