นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต ส.ส. จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป โดยระบุว่า ”

“พรรคประชาธิปัตย์ เปิดกว้าง ให้กับทุกคนครับ

ขอเชิญชวน ทุกท่านนะครับ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร หรือ ไครก็ตามที่ทั้งคนในและคนนอก เป็นบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเสียสละ ทั้งกำลังกาย ใจ ทรัพย์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสังคมอย่างกว้างขวาง และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เอง เพื่อมาเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่ชื่อพรรค “ประชาธิปัตย์” ที่สังคมยอมรับว่าเป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง ที่จะมีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ประชาชน และนำเรื่องความคิดที่ถูกต้องชอบธรรม ของสังคม ไม่ไช่เป็นพรรคการเมืองที่ทำทุกวิธี ถึงผิดกฎหมายก็ทำเพื่อชนะเลือกตั้ง หรือให้ได้มาเพื่ออำนาจและแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง แต่จะทำงานหนักอย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อประสบผลสำเร็จโดยเคารพกฏหมาย กติกาบ้านเมือง
ส่วนเรื่องไครจะมายึดพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะคิดระแวงได้ แต่ความเห็นส่วนตัวผมถ้าเขาเข้ามา ปฏิบัตตามข้อบังคับพรรค และตามกฏหมายแล้วเขาชนะ การหยั่งเสียงก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่เขาจะเป็นหัวหน้าพรรค ตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับปฏิบัติในการหยั่งเสียงและลงมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคครับ
ขอเชิญทุกท่านด้วยความจริงใจครับ”

"พรรคประชาธิปัตย์ เปิดกว้าง ให้กับทุกคนครับ " ขอเชิญชวน ทุกท่านนะครับ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร หรือ…

โพสต์โดย สาธิต ปิตุเตชะ เมื่อ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018