ที่ทําเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้ สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีทีมีภาพ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปรากฏตัวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ นายดอนเปิดเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศ อังกฤษ แจ้งให้ทราบว่าอดีตนายกฯ อยู่ กรุงลอนดอน ที่ประเทศอังกฤษ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่า อดีจนายกฯ ขอลี้ภัย หรือมีสถานะใดในประเทศอังกฤษ ต่อมาผู้สื่อข่าวถามนายดอน ว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า อดีตานายกฯ จะใช้พาสปอร์ตของชาติอื่นในการเดินทางเข้าประเทศ อังกฤษ นายดอนกล่าวว่า น่าจะเป็นอย่างนั่น เพราะขณะนีกระทรวงการต่างประเทศได้เพิกถอนพาสปอร์ต ทุกฉบับของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ทุกฉบับแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีตํารวจสากล (อินเตอร์โพล) ระบุไม่พบชื่ออดีตนายกฯ อยู่ในสารบบในการขอส่งตัว กลับมาดําเนินคดี นายดอนกล่าวว่า เป็นเรื่องขอบเขตอำนาจของอินเตอร์โพล ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ประสานไปอย่างต่อเนื่อง แต่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นผู้ติดต่อโดยตรงในกรณีที่มีภาพแพร่หลายว่าอดีตนายกฯ อยู่ประเทศอังกฤษแล้ว ทางการไทยจะดําเนินการประสานขอตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ นายดอนกล่าวว่า อันนี้ต้องดู 360 องศา แล้วจะเห็นภาพนั้น เมื่อถามยํ้าว่า หากนางสาวยิ่งลักษณ์ มีการขอสถานะผู้ลี้ภัยจริง ทางการไทยขอยื่นคัดค้านได้หรือไม่ นายดอน กล่าวว่าอยู่นอกเหนือหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลไทยจะคัดค้านหรือไม่นั้น ต้องถาม ตัวเองเสียก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่ และถึงมาขั้นตอนที่ว่าใครจะเป็นคนคัดค้าน

เมื่อถามว่า กรณีที่อดีตนายกฯ อยู่ประเทศอังกฤษจะมีผลใดๆต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ หรือไม่ นาย ดอนกล่าวว่า ไม่มีอะไร ไทย-อังกฤษมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ เป็นปกติ เรื่องใดเรืองหนึ่งไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ เปลียนแปลงไป