ที่ทำเนียบรัฐบาล  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปราชการแผ่นดิน คณะที่ 5  คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ  มีการยกเลิกนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน  432 รายการตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมส่งรายชื่อให้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันยังยกเลิกการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แล้ว แต่จะมีบางรายการยังต้องใช้ยาวนานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกระทรวงอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังมีเศษโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และทองแดง  ซึ่งจากนี้การนำเข้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องคัดแยกแล้ว และมีใบรับรองจากประเทศต้นทาง  รวมถึงเป็นไปตามาตรฐานสากลด้วย

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องเศษพลาสติกจะมีการยกเลิกการนำเข้าภายใน 2 ปีและให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาโควต้าการนำเข้าใน 2 สัปดาห์ให้แล้วเสร็จ โดยจะพิจารณานำเข้าเฉพาะพลาสติกที่สะอาดและไม่ปนเปื้อนเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีตู้สินค้าที่ค้างอยู่อีกประมาณ 2 พันกว่าตู้ที่มีการสำแดงการนำเข้าเป็นเท็จ  จึงได้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากรเร่งตรวจสอบให้มีการดำเนินการทางกฎหมาย  หากพบว่าตู้ใดที่ปนเปื้อนเราจะผลักดันออกนอกประเทศ

“พล.อ.ประวิตรสั่งการในที่ประชุมว่าซากเซลล์แสงอาทิตย์  ซึ่งจะมีปัญหาในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า จึงขอให้ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมไปวางกรอบแนวทางการกำจัดให้เจน เพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคต ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่าว  ขณะเดียวกันจะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องรับประโยชน์โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีความผิดจะทำการสอบสวนทันที” พล.ท.คงชีพ กล่าว