ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวราย ว่าเมื่อวานนี้(วันที่ 10 ก.ย) พล.ต.อ.จักรทิพย์ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งด่วนที่สุดบันทึกข้อความเลขที่ 0009.231/2380 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง ผบช.และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ. ตร. โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า :

ตามที่หนังสือ ตร.ที่ 0009.231/2201 ลงวันที่ 23 ส.ค.2561 ให้ทุกหน่วยพิจารณาจัดเตรียมการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ผบก.ถึง ระดับ ผบช.วาระประจำปี 2561 ตามนัยข้อ 14 ตามกฏ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561ใว้ให้พร้อมนั้น

เพื่อให้การคัดเลือกการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงให้หน่วยและหน่วยงานพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ ผบก.ถึง ผบช.โดยให้ดำเนินตามกฏ ก.ตร.ข้อ 23 และ 24 โดยระบุเหตุผล ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามสายงานให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา ตามรูปแบบที่กำหนดแล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.)ภายใน 12 ก.ย.2561 ตามรายละเอียดที่แนบมา จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป “คำสั่งดังกล่าวระบุ”