ที่ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมืองนครราชสีมา พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภาค 3 พร้อมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ,พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการ “โคราชร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย” โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เข้าร่วมกว่า 2 พันคน ร่วมกิจกรรมมีการ มอบหมวกนิรภัยให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 2,365 ใบ และปล่อยแถวขบวนรถจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สวมหมวกนิรภัยให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการสูญเสียชีวิต และพิการ ให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ขยายโครงการไปอีก 7 จังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่า สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บนพื้นฐานระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุบนถนน ตำรวจภูธรภาค 3 ใน 8 จังหวัดที่รับผิดชอบ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน มีผลการสืบสวน วิเคราะห์หาสาเหตุ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยหลัก เช่นการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด หลับใน เมาแล้วขับ เป็นสาเหตุหลัก ซึ่งมี รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบรองลงมา ผู้เสียชีวิต มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 80 เป็นผู้ขับขี่ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เช่น หมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

โดยที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมใน การลดอุบัติเหตุ 9 นวัตกรรม คือ นวัตกรรมการทำคนน้อยให้เป็นคนมาก ให้ตำรวจสายตรวจช่วยกันกวดขันการ สวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย นอกเหนือจากการออกตรวจปกติ ,นวัตกรรมการบูรณาการ ภาคีเครือข่ายช่วยระดมความคิด กำหนดแนวทาง นวัตกรรมคัดเลือกหมู่บ้านวินัยการจราจรดีเด่น นวัตกรรมขับขี่ปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ ดำเนินร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 8 จังหวัดขับเคลื่อนไปอย่างครอบคลุม

สำหรับสถิติการเสียชีวิตใน จ.นครราชสีมา ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ เดือนกุมภาพันธ์เสียชีวิต 60 ราย มีนาคม 67 ราย เมษายน ราย 50 ,พฤษภาคม 52 ราย ,มิถุนายน 48 ราย ,กรกฎาคม 52 ราย และสิงหาคม 36 ราย มีอัตราจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงถึง ประสิทธิภาพนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการ รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย มุ่งมั่นลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างให้ได้มากที่สุด

 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์