ที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.ทบ.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ บัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปี 2561 ว่า ส่วนตัวรู้สึกพอใจ เพราะมีการโปรดเกล้าฯ ลงมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกคนก็พอใจ ทั้งนี้การคัดเลือกนายทหารเข้ามารับตำแหน่งสำคัญในกองทัพ เช่น ตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้น ทุกอย่าเป็นไปตามระบบธรรมเนียมทหารทุกครั้ง ไม่ได้เกี่ยวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอรายชื่อขึ้นมาตามขั้นตอนที่มีการยึดความอาวุโส และใครที่เหมาะสมสามารถดูแลกองทัพได้ โดยยืนยันว่านายทหารทุกคนมีความเหมาะสม