กกต.จ่อแถลงรับรอง สว.200คน พ่วงบัญชีสำรอง 100 คน 4 โมงวันนี้ 

62

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง นัดประชุมเพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว. ทั้งนี้ หลังพิจารณาลับ ตั้งแต่เช้าเวลา 09.00 น. และประชุมเสร็จสิ้นเวลา 14.30 น. กกต.มีมติรับรองผลการเลือก สว. 200 คน และบัญชีสำรองอีก 100 คนแล้ว โดยสำนักประชาสัมพันธ์ กกต.แจ้งว่า เวลา 16.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวการเมือง #กกต #สว