ก.ต.ศาลยุติธรรม เห็นชอบ “นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ตั้งแต่ 1 ต.ค.67

1101

ก.ต.ศาลยุติธรรม เห็นชอบ “นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล” ขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ตั้งแต่ 1 ต.ค.67

​วันที่ 8 ก.ค.2567 นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า วันนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรม สนามหลวง คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประชุมครั้งที่ 17/2567 โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ เนื่องจากนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาคนที่ 49 จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้
โดยที่ประชุม ก.ต.พิจารณาและมีมติเห็นชอบ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2567 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ระหว่างปฏิบัติหน้าผู้พิพากษา
ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
  • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  • รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
  • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

#Thaitabloid#สำนักข่ทวไทยแทบลอยด์#ศาลยุติธรรม