ทบ. เชิญชวนคนไทยสร้างเครือข่ายความดีกับกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม”

24

ทบ. เชิญชวนคนไทยสร้างเครือข่ายความดีกับกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (8 ก.ค.67) ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร พลเอก เจริญชัย หินเธาว์
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ทั่วประเทศได้ร่วมกันทำความดี และเป็นแกนนำในการปลุกพลังแห่งความดีในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความมีน้ำใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและนศท. กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียง จากนั้นได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาวิชาทหารมีใจความสำคัญว่า “ขอบคุณทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเป็นต้นแบบ เป็นแกนนำในการปลุกพลังความดีในตัวเอง แสดงพลังความรัก ความสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข พร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไป”

สำหรับรูปแบบกิจกรรม ให้นศท.บันทึกผลการทำความดีในระบบฐานข้อมูล ด้วยภาพนิ่งหรือ คลิปวีดิโอ และพิมพ์ข้อความบรรยายในการทำความดี พร้อมเชิญชวนคนรอบข้าง อาทิ พ่อแม่ พี่น้องและเพื่อนๆ เข้าร่วมเครือข่ายทำกิจกรรมทำความดีใน 3 มิติ ได้แก่ การทำความดีให้แก่ครอบครัว, โรงเรียน/ที่ทำงานและสังคม พร้อมบันทึกผลการทำความดีลงในระบบฐานข้อมูล โดยตั้งเป้าให้ นศท. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายทำความดีให้ครบหรือมากกว่า 1 ล้านคน ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกให้กล่าวกับ นศท.ที่มาร่วมในกิจกรรมใจความสำคัญว่า “ กิจกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ นศท.รู้จักคำว่าเสียสละทำเพื่อส่วนรวม มีความกล้าที่จะใช้ศักยภาพของตัวเอง ในการดูแลครอบครัว ดูแลสังคม ซึ่งจะทำให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น” จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมให้กำลังใจ นศท.ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กว่า 700 คน ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 315,000 ซีซี

ทั้งนี้ กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม” เพื่อร่วมทำกิจกรรมทำความดี ร่วมกับ นศท.ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#แผนกแถลงข่าว#กองประชาสัมพันธ์#สำนักงานเลขานุการกองทัพบก