ชาวชัยภูมิ ขอบคุณ “พัชรวาท” จัดเต็มโครงการบาดาล เกษตรกรมีน้ำใช้ทั้งปี

243

“สส.กาญจนา”ขอบคุณ“ พล.ต.อ.พัชรวาท”ไม่เคยลืมชาวชัยภูมิ หลังลงพื้นที่ อ. หนองบัวแดง ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ช่วยเกษตรกรมีน้ำต้นทุนทำเกษตรตลอดทั้งปี

วันที่ 5 ก.ค. น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า ตนขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวชัยภูมิขอบพระคุณ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ท่านให้เกียรติและสละเวลาเดินทางมาเยี่ยมเยือนประชาชนชาวอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นน้ำกิน น้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตร

โดย พล.ต.อ.พัชรวาท ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนิน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่”เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในการจัดหาน้ำ และขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถผลิตน้ำบาดาลได้กว่า 194,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ 16 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 609 ไร่ และช่วยให้เกษตรกรมีน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

“จากการผลักดันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปีงบประมาณ 67 จังหวัดชัยภูมิได้รับการสนับสนุนโครงการด้านน้ำบาดาลจาก ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวม 32 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 8 แห่ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 2 แห่ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 แห่ง และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 16 แห่ง จึงต้องขอขอบคุณพล.ต.อ.พัชรวาท ที่ไม่เคยลืมชาวชัยภูมิ”

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #พัชรวาทวงษ์สุวรรณ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #กาญจนาจังหวะ #พรรคพลังประชารัฐ #ชัยภูมิ