ทบ.ร่วมบูรณาการ กับ มท.-ศธ.ลงพื้นที่จชต.ให้กำลังใจส่วนงานศึกษาขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุข

1410

ทบ.ร่วมบูรณาการ กับ มท.-ศธ.ลงพื้นที่จชต.ให้กำลังใจส่วนงานศึกษาขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุข

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2567 พันตรีหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษก ทบ เปิดเผยว่า พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบกร่วมคณะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยคณะได้เริ่มภารกิจด้วยการมอบสิ่งของและเงินเยียวยาให้กำลังใจกับทายาทครูสอนตาดีกา นางสาว รอกีเย๊าะ สาระนะ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15

จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการดูแลอบรม, การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรฮูกุมปากัต (ธรรมนูญโรงเรียน) 9 ดี, การจัดทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่

โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กำลังใจทายาทครูและบุคลากรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 48 ครอบครัว

พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ แสดงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและพลเรือน ในการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ตลอดจนการสร้างส่วนร่วมระหว่างผู้นำศาสนาและประชาชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลพื้นที่ด้วยแนวทางสันติวิธี ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขและมีความปลอดภัย

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#มท.-ศธ.#ทบ.#พื้นที่จชต.