กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง นำโดย นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) และพันธมิตรด้านการลงทุนชั้นนำระดับโลก แบล็คร็อค จัดสัมมนาพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง ในหัวข้อ ‘The Prime Time of PRIVATE CREDIT’ แนะโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้นอกตลาด ผ่านกองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFPCD-UI) ซึ่งบริหารโดย BlackRock สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr. George Maltezos (ที่ 1 จากขวา), Managing Director, Head of Alternatives Specialist Team – Asia Pacific of BlackRock มาร่วมแบ่งปันมุมมองการลงทุน พร้อมเจาะลึกสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของกองทุนตราสารหนี้นอกตลาด งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ

สำหรับกองทุน KFPCD-UI เป็นการลงทุนผ่านกองทุน BlackRock Private Credit Fund (Institutional Shares) (กองทุนอ้างอิง) ที่บริหารโดย BlackRock บริษัทจัดการที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำในตลาด Private Credit เน้นลงทุนด้วยการปล่อยกู้นอกตลาด (Private credit) ประมาณ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนให้แก่บริษัทขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2567

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/kfpcd-ui-fund

  *ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร
  *ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
   *KFPCD-UI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   *KFPCD-UI ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน