สิบเอก รักพงษ์ พูลคลองตัน หัวหน้าหมวดทางหลวงสมุทรสงคราม รับมอบไฟกระพริบจราจร ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทรงโปรด เอียหาร ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมองเห็นจุดเสี่ยงได้ชัดเจน และลดความเร็วของการขับขี่ยานพาหนะลง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถหลุดโค้งและรถชนกันเป็นประจำ อันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรอบ ณ วงเวียนอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ได้สำรวจและคัดเลือกจุดเสี่ยงทั้งหมด 61 จุด จากฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการทดแทนของวิริยะประกันภัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม แล้วจึงดำเนินการปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด