กทม.ชวนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน ก.ค. นี้

74

วันที่ 3 ก.ค. 67 นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

โดยสามารถชำระภาษีฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต (รับใบเสร็จรับเงินได้ทันที) 2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย และ 3. Mobile Banking (ช่องทาง 2. และ 3. จะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน 5 – 7 วันทำการ หลังการชำระเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน BMA Tax Map) ทั้งนี้ หากไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทาง 2. และ 3. ได้ ให้ติดต่อฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระภาษี หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 2946 หรือ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต 50 เขต

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวสังคม #ข่าวกทม