ชวนชาวนาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

71

ชวนชาวนาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รับสิทธิโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนทุกปี ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้สามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดทำโครงการมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ และเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช รวมถึงเป็นข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อมีโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว “โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง”

เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากทำการเพาะปลูกข้าวแล้ว 15 วัน ซึ่งเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในช่วงนาปี จะเริ่มประมาณเดือนพ.ค.– ส.ค. และเก็บเกี่ยวในเดือนต.ค.-ธ.ค. จากข้อมูลระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ของประเทศไทย

นายพีรพันธ์ กล่าวว่า จากข้อมูลดาวเทียมโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว ช่วง มี.ค. – 30 มิ.ย. ประมาณ 10.36 ล้านไร่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี ปี 67/68 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 1,858,950 ครัวเรือน ทั้งหมด 3,742,646 แปลง โดยเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Farmbook 1,721,493 ครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการเกษตรที่ดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 67) เกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 3 ช่องทางเท่านั้น คือ

(1) แจ้งข้อมูล ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) หรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด

(2) เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน e-Form ทบก.(https://efarmer.doae.go.th)

(3) Farmbook Application (สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม)

นายพีรพันธ์ ฝากเตือนและขอเน้นย้ำว่า ให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง แอบอ้างอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ Line โปรดดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนให้ข้อมูล หรือ ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านเท่านั้น.

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร