ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับยกย่อง 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากสถาบัน  The Asian Banker นิตยสารด้านการเงินชั้นนำที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย รางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2024 ธนาคารยอดเยี่ยมที่ให้บริการด้านการค้าต่างประเทศที่ดีที่สุดในประเทศไทย เป็นปีที่ 13, รางวัล Best Custodian Bank in Thailand 2024 ธนาคารยอดเยี่ยมที่ให้บริการรับฝากทรัพย์สินที่ดีที่สุดในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และ รางวัล Best Payment Bank in Thailand 2024ธนาคารยอดเยี่ยมที่ให้บริการด้านการชำระเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยนายภัทรพล รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President พาณิชย์บริการ และนางสาวพัณณิดา ไพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมคอนราด เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรางวัล The Asian Banker ได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งธนาคารกรุงเทพในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินผู้นำด้าน Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Finance, Cross-border Payments และ Custody มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเงินทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมและการใช้บริการในทุกมิติความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำบทบาทของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘สถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค’ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อเป็น  ‘เพื่อนคู่คิด’ สำหรับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ