ทิสโก้และผู้ร่วมสนับสนุน ส่งมอบเงินกว่า 47 ล้านบาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยากรเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศิริราช

67

กลุ่มธนาคารทิสโก้นำโดยนายศักดิ์ชัย พีชพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ที่ห้าจากซ้าย) และผู้ร่วมสนับสนุน มอบรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานคอนเสิร์ต “EveryBodyslam 2024 The Sunny Side Up Live At Impact Arena ” รอบการกุศล : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ จำนวน 47,256,355.55 บาท ให้ศิริราชมูลนิธิโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปสมทบทุนสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศิริราช” จ.สมุทรสาคร  โดยมีศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่สามจากซ้าย) รับมอบ 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ ที่ยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วยความยั่งยืน ผ่านการให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยเป้าหมายแห่งความยั่งยืนตลอดจนมุ่งมั่นเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต…เพื่อคุณ” ให้ทุกชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนไปด้วยกัน