คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

33

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และ นายอนุสรณ์ วงษ์มณี เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการสาขาบางลำพู พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าถวายเครื่องสักการะ และร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม