ปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทภาพวาดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และอัญมณี 27 มิ.ย.67 นี้

3121

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ปปง. จะทำการขายทรัพย์สินโดยวิธีการประมูลปากเปล่า ครั้งที่ 12/2567 ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทภาพวาด ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และอัญมณี จำนวน 77 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. ภาพวาดสีน้ำมัน รูปบ้านริมคลอง มีรอยชำรุดขาด ขนาด 155 x 223 ซม. จำนวน 1 ภาพราคาเริ่มต้น 13,500,000 บาท
 2. สร้อยมุกใหญ่ จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท
 3. สร้อยข้อมือ จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 220,000 บาท
 4. สร้อยข้อมือ จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 304,000 บาท
 5. กำไล (เป็นเพชร) จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 141,000 บาท
 6. หัวเข็มขัดมังกรมีเพชร จำนวน 1 ชิ้น ราคาเริ่มต้น 162,000 บาท
 7. กำไล มีเพชร จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 168,600 บาท
 8. กำไล มีเพชร จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 140,800 บาท
 9. กำไล มีเพชร จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 165,900 บาท
 10. สร้อยทับทิมพลอยเผา จำนวน 7 เม็ดราคาเริ่มต้น 155,700 บาท
 11. สร้อยเพชร จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 162,000 บาท
 12. โมราเขียวรูปหัวใจ 1 เส้น, สร้อยข้อมือ 1 เส้น, ต่างหู 1 คู่, แหวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 369,800 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 12/2567 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจดูสภาพทรัพย์สิน ในวันอังคารที่ 25มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ปปง #ขายทอดตลาดทรัพย์สิน #ข่าวอาชญากรรมวันนี้