นางสิณีนาฏ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จาก นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้มีสภาพสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนเงิน100,000 บาท เพื่อจัดทำเสื้อที่ระลึกแทนคำขอบคุณแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย