ก.ต.ศาลยุติธรรม รับทราบข่าวปูดถุงขนมภาคสอง พาดพิงอำนาจศาลประกันตัวผู้ต้องหา

105

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.67 นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ และข้อมูลเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำนองว่า มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและพยายามวิ่งเต้นเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาบางรายนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้นในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) สำนักงานศาลยุติธรรมได้รายงานให้ ก.ต. ทราบเกี่ยวกับข่าว
ดังกล่าวแล้ว โดยที่ประชุม ก.ต.เสนอให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามขั้นตอน โดยหากมีความคืบหน้าในการดำเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวศาลกระบวนการยุติธรรม