อว.เตรียมโชว์แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ฯ

98

“ศุภมาส” เตรียมโชว์วิสัยทัศน์ “แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ในงาน IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน สร้างอนาคต อุตสาหกรรมใหม่ 17 มิ.ย.นี้ หลังนายกฯ ไฟเขียว ดึงดูดการลงทุนพร้อมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เดินหน้าผลิตกำลังคนครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงปริญญาเอกและนักวิจัย

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้หารือและนำเสนอแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ของ อว. เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรรมใหม่ๆ ตามนโยบายรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบให้ อว.ดำเนินการทันทีเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีการเติบโตสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น จำนวนกำลังคนที่มีทักษะสูง (High-skill workforces) ด้านนี้ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศและสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง รมว.อว. ก็มีนโยบายให้กระทรวงเร่งหาแนวทางผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพรมว.อว. กล่าวว่า ในวันที่ 17 มิ.ย. ตนจะแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างครบวงจร ในงาน IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน สร้างอนาคต อุตสาหกรรมใหม่ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งแผนดังกล่าวมีทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว มีเป้าหมายที่จะผลิตกำลังคนทางด้านนี้ให้ครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับปริญญาเอกและนักวิจัย รวมถึงจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้ในการพัฒนากำลังคนทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย

”อว.พร้อมสนับสนุนนโยบายหลัก 8 ข้อของรัฐบาล ขอให้มั่นใจว่าเรามีแผนงานชัดเจนที่จะผลิตบัณฑิตและกำลังคนในทุกระดับมาตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจไทย“ น.ส.ศุภมาส กล่าว

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวการศึกษา