‘เลขาฯหลวง’มอบโล่เชิดชูเกียรติ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แสดงความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่

207

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ขณะแสดงตัวเข้าจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญซึ่งถูกคนร้ายยิงปืนเข้าใส่ และแสดงความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิสามัญนักค้ายาเสพติดรายสำคัญดังกล่าวได้สำเร็จ

ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ผอ.กอง/สำนัก และ ผอ.ปปส.ภาค 1-9 /กทม และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการมอบโล่ครั้งนี้เป็นการยกย่องและให้กำลังใจเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและเสียสละเพื่อความปลอดภัยของสังคมและประเทศชาติ

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ กล่าวว่า “ความกล้าหาญดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประชาชนจากภัยยาเสพติด ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ต้องมีความพร้อมรับเหตุการณ์คับขันที่เกิดขึ้น ต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และเตรียมความพร้อมในทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง “

เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ กล่าวว่าช่วงนาทีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นความคิดแรก คือ ต้องการปกป้องเพื่อนร่วมชุดปฏิบัติการ และยังได้กล่าวถึงความรู้สึกภาคภูมิใจและจะยึดมั่นในหน้าที่ในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ปปส #ข่าวอาชญากรรมวันนี้