บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แบบไม่มีหลักประกัน คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ คือ นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท สมัครเข้าร่วมโดยส่งหนังสือรับรองพร้อมทั้งวัตถุประสงค์บริษัท ที่มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ออก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของผู้ติดต่อ ส่งมาที่ Anuchak@aeon.co.th ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประมูลจากบริษัทฯ