ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทประกัน (รถยนต์) ที่ถูก Black List เนื่องจากสถานะทางการเงินและการไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยทางโซเชียลมีเดียนั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ทำการตรวจสอบข้อความดังกล่าวพบว่า เป็นข้อความเก่าที่เคยถูกส่งต่อกันมาแล้วหลายครั้ง และล่าสุดปี 2567 ได้ถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้ง โดยข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเดิมที่เป็นเท็จ สร้างความเสียหายต่อบริษัทประกันภัยและกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงทำลายความเชื่อมั่นของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมาสมาคมฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อเท็จจริงผ่านสื่อทุกช่องทาง พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อและแชร์ข้อมูลเท็จดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากข้อความที่มีการส่งต่อกันนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวลือและบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งผู้กระทำผิดก็ได้ออกมาแถลงขอโทษแล้ว แต่ถึงปัจจุบันยังคงมีผู้หลงเชื่อและทำการเผยแพร่ข้อความโดยการส่งต่อหรือแชร์ในโซเชียลมีเดียอยู่อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อ และตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีเจตนาไม่ดีที่ต้องการสร้างความเข้าใจผิดเพื่อสร้างความเสียหาย สมาคมฯ จึงขอแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้

  1. ปัจจุบันบริษัทประกันภัยที่ถูกกล่าวถึงนั้น ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

(1) บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548

(2) บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552

(3) บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554

(4) บริษัท พัชรประกันภัย จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ธนสินประกันภัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2547 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บมจ.ยูเนี่ยน อินเตอร์ ประกันภัย และถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

(5) บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

(6) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

  1. บริษัทประกันภัยที่ถูกกล่าวถึงและยังคงดําเนินการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

(1) บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 77 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2640 7777 Hotline 1741

(2) บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ซึ่งดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่42 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1115 อาคารทิพยประกันภัย (สำนักงานใหญ่) ชั้นที่ 24 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2118 4750

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวย้ำว่า “ปัจจุบันมีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประชาชนต้องรู้เท่าทันกลลวงของผู้ที่มีเจตนาไม่ดีแอบแฝง โดยเช็คข้อมูลและแหล่งที่มาให้ชัวร์ก่อนแชร์ หรือส่งต่อข้อความใด ๆ มิเช่นนั้นอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในที่สุด”

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลในการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางของบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง หรือทางเว็บไซต์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)www.oic.or.th และเว็บไซต์ของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย www.tgia.org หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2108 8399