สถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงก็เฟิร์ต แจ้งเตือนภัย นักท่องเที่ยวไทย จากการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

159

สถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงก็เฟิร์ต แจ้งเตือนภัย นักท่องเที่ยวไทย จากการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

เมื่ิอวันที่ 10 มิถุนาคน 2567 ผู้สื่ิอข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก็เฟิร์ตได้ประกาศเตือนมีใจความระบุว่า : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก็เฟิร์ต ที่ 7/2567เรื่อง แจ้งเตือนภัยจากการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบัน มีรายงานการโจรกรรม ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ และประทุษร้ายต่อร่างกายเพื่อชิงทรัพย์ในเมืองต่าง ๆ ในยุโรปเมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเมืองขนาดใหญ่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยบางรายได้รับบาดเจ็บ และพบกรณีทัรัพย์สินสูญายเป็นมูลค่าสูงโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติมักตกเป็นเป้าหมายในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอแจ้งเตือนคนไทยด้วยความห่วงใยให้โปรดระมัดระวังทรัพย์สินของท่านขณะเดินทาง รวมทั้งหมั่นตรวจสอบสัมภาระ ของมีค่า และเอกสารสำคัญโดยเฉพาะหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรระมัดระวังตามสถานที่ชุมชนหนาแน่น เช่นสถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน และถนนคนเดิน ซึ่งอาจมีคนแปลกหน้าพยายามเข้ามาสอบถามทางหรือขอให้ช่วยถ่ายรูป และฉวยโอกาสชิงทรัพย์สินไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ท่านประสบเหตุ ควรดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือติดต่อตำรวจที่เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 110 เป็นอย่างแรก และในกรณีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +49-174-352-3033 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน” ประกาศดังกล่าวระบุ“

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์