นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีวาระประชุมรับทราบรายงานการเงินแผ่นดินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.58 และ 57 ซึ่งในรายงานดังกล่าวแสดงไว้ชัดเจนว่าไม่มีผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว ณ วันที่ 30 ก.ย.57 จำนวน 536,908.30 ล้านบาท โดยระบุว่า “กรมบัญชีกลางชี้แจงแล้ว!
ผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว 500,000 กว่าล้านบาทนั้น เป็นผลขาดทุนที่ตั้งไว้ในการดำเนินงานของ ธกส มาตั้งแต่ต้น เป็นไปตามมติ ครม ในยุคนั้น
ส่วนรัฐบาลตั้งงบประมาณรายปีเพื่อชดเชยผลขาดทุนให้กับ ธกส
ดังนั้น ในส่วนของรัฐบาลจึงไม่มีผลขาดทุน ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ก็อยากจะติงไว้ว่า ภาระหนี้ในการตั้งงบประมาณชดเชยผลขาดทุนให้แก่ธกส เป็นรายปีนั้นก็เป็นหนี้ที่รัฐบาลจะต้องจ่ายตามข้อตกลง ภาระเช่นนี้จึงเป็นหนี้ผูกพันตามจำนวนหนี้อย่างหนึ่งด้วย คือต้องตั้งรายการ”ภาระใช้หนี้คืน ธกส” โดยต้องตั้งไว้ทั้งจำนวน
การที่ รัฐบาลก่อนๆ ไม่ตั้งบัญชีหนี้ จึง เป็นการเล่นกลทางบัญชี ทำให้ยอดหนี้ของรัฐต่ำกว่าความเป็นจริง เปิดช่องให้มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้อง
เนื่องจากเป็นการกระทำของรัฐบาลก่อน รัฐบาลนี้จึงควรที่จะกำหนดเสียให้ถูกต้อง
รับเลยครับ!”

กรมบัญชีกลางชี้แจงแล้ว! ผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว 500,000 กว่าล้านบาทนั้น เป็นผลขาดทุนที่ตั้งไว้ในการดำเนินงานของ…

โพสต์โดย Paisal Puechmongkol เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018