ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายกานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เปิดเผยว่า
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการเปิดอบรมพื้นฐานการทำธุรกิจ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ สื่อมวลชน และผู้สนใจจำนวน 30 คน โดยมี ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

นายกานต์ กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่รู้จุดตายของการเริ่มต้นธุรกิจ วิเคราะห์ธุรกิจ กลุ่มลูกค้า แนวคิดการตลาด ช่องทางการจำหน่าย โมเดลธุกิจ การโฆษณาฯ ในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอด เพิ่มทักษะให้กับสื่อมวลชนให้มีภูมิต้านทานในสถานการณ์วิกฤตสื่อที่การเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสื่อไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น

ทั้งนี้การอบรมพื้นฐานการทำธุรกิจ เป็นหนึ่งในการอบรม 5 หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่อง โดยยังมีการจัดอบรมการทำไลน์สติกเกอร์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน อบรมการขายออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน และอบรมการถ่ายทอดสอดออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน

“สำหรับสมาชิกสมาคมและสื่อมวลชน ผู้สนใจ สมาคมนักข่าวฯ เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.tja.or.th ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นรอบสุดท้าย สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย