เมื่อวานนี้ (12 ส.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจในเรื่อง “การเลือกส.ส.ของคนไทย ณ วันนี้”  จากความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,034 คน จากทั่วประเทศ โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,034 คน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561 ผลปรากฎว่า

ผลสำรวจพบว่า 5 ปัจจัยสำคัญที่ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 27.95 ระบุ ความซื่อสัตย์ เช่น เรื่องการคดโกง การได้รับโทษ การรับสินบน การซื้อเสียง เป็นต้น รองลงมา ร้อยละ 25.16 ความรู้ความสามารถ เช่น วิสัยทัศน์ ผลงาน การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ การแก้ปัญหา การกำหนดนโยบาย เป็นต้น อันดับ 3 ร้อยละ 16.17 ระบุ ประวัติส่วนตัว เช่น ชีวิตครอบครัว พ่อแม่/ต้นตระกูล ชีวิตสมรส ภรรยา บุตร อายุ เป็นต้น อันดับ 4 ร้อยละ 15.86 ระบุ พื้นฐานการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา/ผลการเรียน จบที่ไหน/ระดับใด รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น และร้อยละ 14.86 ระบุ ประสบการณ์ทางการเมือง เช่น ทำงานการเมืองมากี่ปี เป็น ส.ส.มาแล้วกี่สมัย เคยโดนกลั่นแกล้งหรือไม่

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 29.06 อยากได้ผู้สมัคร ส.ส.ที่มาจากอาชีพข้าราชการมากที่สุด รองลงมา ระบุ นักธุรกิจ นักกฎหมาย นักวิชาการ และทหาร ร้อยละ 25.42, 22.03, 15.98 และ 7.51 ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ประชาชนร้อยละ 41.22 อยากได้ผู้สมัคร ส.ส.ที่จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 22.01 ระบุ รัฐศาสตร์ ร้อยละ 14.75 ระบุ บริหารธุรกิจ ร้อยละ 14.53 ระบุ กฎหมาย และร้อยละ 7.49 ระบุ รัฐประศาสนศาสตร์

สวนดุสิต