นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเขตจตุจักร ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่กว่า 20 คนไปทำการตัดโค่นต้นจามจุรี อายุกว่า 50 ปี ขนาดสูงเท่าตึก 5 ชั้น เส้นรอบวงโค่นต้นวัดได้ 312 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กลางแนวรั้วของเอกชนและทางเท้าสาธารณะสัดส่วน 70/30 โดยถูกโค่นต้นลงมาเหลือแค่ตอไม้สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณป้ายรถประจำทาง หน้าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 19/8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น

การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจและดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ กทม. ซึ่งขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขัดต่อแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และขัดต่อแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2561 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสม เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองในแต่ละพื้นที่เขต การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องถนนเพื่อความสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ๆ เป็นหลัก เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้นไม้ที่โตเต็มที่ 1 ต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี และต้นไม้ที่มีพื้นที่ผิวใบ 150 ตารางเมตร สามารถให้ก๊าซออกซิเจนสำหรับมนุษย์ได้ 1 คน และช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศภายในเมืองได้ โดยบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวจะแตกต่างจากพื้นที่ซึ่งไม่มีพื้นที่สีเขียว อย่างน้อย 2-2.7 องศาเซลเซียส ดังนั้นปริมาณพื้นที่สีเขียวจึงส่งผลต่อคุณภาพของอากาศภายในเมือง และช่วยลดอุณหภูมิในเขตเมืองให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างบรรยากาศเมืองให้มีความสวยงาม ร่มรื่นใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

การตัดต้นไม้ใหญ่ของ กทม. ทราบว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พรบ.ป.ป.ช.2561 และอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 360 ประกอบมาตรา 59 และมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้จะมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 370/2556 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ในที่สาธารณะในพื้นที่เขตรับผิดชอบได้ แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9(1) ของพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงไม่อาจยอมให้ กทม.ลุแก่อำนาจในลักษณะดังกล่าวได้อีก จึงจะนำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

อนึ่ง หากประชาชนชาวประชานิวเวศน์ที่รักและหวงแหนต้นจามจุรีดังกล่าว เห็นว่าตนเองเป็นผู้เสียหายด้วยคนหนึ่ง สามารถมาเข้าชื่อร่วมกับสมาคมฯในการยื่นฟ้องดังกล่าวได้โดยสามารถติดต่อมายังสมาคมฯได้ตลอดเวลาตามที่อยู่เบอร์โทร.ในเวปไซด์ของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน หรือติดต่อที่ 02-152-8568-9 หรือใน Inbox นี้ได้เลย