นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตประธานกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนฯ เรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจาย ว่า การที่รัฐบาลออกมาบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพึ่งพาการส่งออกนั้นไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องคนสวนใหญ่ของประเทศเพราะความจริงวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทย คนหาเช้ากินค่ำ ยังลงลำบากอยู่มาก รัฐบาลยังไม่ให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาภาคการอุปโภค บริโภคในประเทศและที่สำคัญควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าภาคเกษตร

อดีต ส.ส. ประชาธิปัตย์ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหารายได้ของเกษตรกร ที่เกิดจากราคาที่ลดลงต่ำของผลผลิต ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงอยากเสนอให้รัฐบาลหันมาเอาใจใส่ ดูแลเรื่องของต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร ในเรื่องราคาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ซึ่งวันนี้มีราคาสูง ไม่สอดคล้องกับต้นทุนตัวเลขการนำเข้าที่แท้จริง ซึ่งราคาลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งตัว 10 % (ตัวเลขอ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ) แต่ราคา ปุ๋ยเคมีดังกล่าวกลับมีราคาลดลงเพียง 1- 2% ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่เร่งแก้ปัญหาตรงนี้ถือว่ารัฐบาลไม่จริงใจที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร

“ขอเรียกร้องให้ รัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ไปดูต้นทุนวันนี้ควรจะมีราคาที่ต่ำลงมากกว่าที่เป็นอยู่ แต่ราคาวันนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรอย่างมาก หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย ไม่ทำอะไรเลย ถือว่ามีเจตนาสูบเลือดสูบเนื้อจากพี่น้องเกษตรกรอย่างชัดเจน” นายชนินทร์ กล่าว