นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค โดยระบุว่า “ผมยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการทุจริตต่อ ป.ป.ช.
เกี่ยวกับการทุจริตของกระทรวงกลาโหม 2 เรื่อง
ป.ป.ช. ไม่รับไว้ไต่สวน อ้างว่ากระทรวงกลาโหม
ตรวจสอบแล้วไม่พบการทุจริต จึงยุติเรื่อง
ส่วนกรณีเชื่อว่ามีการบุกรุกเข้ามาก่อสร้างบ่อน
กาสิโนที่ด่านช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ผมยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เพื่อขอทราบรายละเอียดและหลักฐานว่าไม่มีการก่อสร้างบ่อนบนพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนหรือบนแผ่นดินไทย แต่จนถึงบัดนี้เป็นเวลาปีกว่า มันก็ยังไม่ตอบอะไรมาเลย

อย่างนี้ชัดเจนไหมว่ากระทรวงนี้ทำอะไรไม่โปร่งใส แต่ใครก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย มันอ้างตรวจสอบของมันเอง
แล้วสรุปเองว่าไม่มีอะไรผิด
สมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าเลวร้าย
แต่รัฐบาลเผด็จการทหารที่ยึดอำนาจมา เลวร้ายกว่า”

ผมยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการทุจริตต่อ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการทุจริตของกระทรวงกลาโหม 2 เรื่องป.ป.ช. ไม่รับไว้ไต่สวน…

โพสต์โดย วีระ สมความคิด เมื่อ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2018