ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงนาม MOU กับ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล อัดฉีดเม็ดเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาดันนักกีฬาไทยสร้างผลงานและชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

380

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  และ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย สนับสนุนนโยบายรัฐด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาของสมาคมกีฬา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

       นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” นอกจากจะสนับสนุน   ให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแล้ว ธอส. ยังดำเนินการ  ตามนโยบายรัฐในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาของสมาคมกีฬา   ที่เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้สมาคมสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดย ธอส. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาทต่อปี  รวมเป็นเงินสนับสนุนกว่า 300 ล้านบาท โดยการลงนาม MOU ระหว่าง ธอส. และสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นการ สนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดฯ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2568 – 2571 วงเงินสนับสนุนรวม 80 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากวงเงินสนับสนุนเดิมเป็นปีละ 20 ล้านบาท

       ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย   กล่าวว่า สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬาเทควันโดฯ ได้มุ่งมั่นในการสร้างรากฐานกีฬาเทควันโดของประเทศไทยอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาผู้ตัดสิน การอบรมผู้ฝึกสอน  การจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อคัดสรรนักกีฬาเทควันโดที่โดดเด่นมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และสร้างรอยยิ้ม
ให้กับคนไทย

         สำหรับการลงนาม  MOU  ความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยในครั้งนี้มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยจัดขึ้น  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร